6479490997551104 Comical Kids Land ILDONG Keeyo乳酪果凍橡皮糖(藍莓)_ID062 (適合24個月或以上),成份:糖, 澱粉糖漿, D-山梨醇溶液, 明膠, 果寡糖, 藍莓精, 天然藍莓, 檸檬酸, 希臘乳酪粉, 乳酸, 維他命C, (食品上的)面衣, 果膠, 檸檬酸三鈉, DL-蘋果酸, (蔬菜類)乳酸菌, 天然柑橘 Product #: ckland-ILDONG Keeyo乳酪果凍橡皮糖(藍莓)_ID062 2022-08-01 Regular price: $HKD$18.0 Available from: Comical Kids LandIn stock